De Nassaus van Breda

Vanaf 10 juni

De Nassaus van Breda

Kasteel, stad en land

De Nassaus van Breda is de nieuwe multimediale vaste tentoonstelling van Stedelijk Museum Breda. Historische voorwerpen en kunst uit de eigen collectie, bruiklenen en de verhalen erachter, bieden een verrassende blik op de geschiedenis van de stad en de Nassaus.

Dat de grandeur van Breda alles te maken heeft met de intrigerende familiegeschiedenis van de Oranje-Nassaus, het huidige koningshuis, is een goed bewaard geheim. Hier kom je er alles over te weten: een eeuwenoud en tegelijk herkenbaar menselijk verhaal van liefde, uitbundige feesten, rijk en arm, list, intrige, strubbelingen en strijd.

Bezoekers maken een tijdreis door drie eeuwen. Het is de periode van opkomst, bloei en verval van Breda. De aanwezigheid van de Nassaus verzekert de stad van een prominente plek in de Nederlanden. Breda wordt ook de broedplaats van ideeën die voortleven in het Nederland van nu.

Familiespoor voor jong & oud

Familiespoor voor jong & oud

Shop

Shop

De tentoonstelling in vogelvlucht

De tentoonstelling in vogelvlucht

Highlights

Highlights

Torenmodel met werkend carillon

Torenmodel met werkend carillon

Royal Roots

Royal Roots

Wetenschappelijk  onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Colofon

Colofon