Voorwaarden voor het gebruik van de website Stedelijk Museum Breda

Voorwaarden voor het gebruik van de website Stedelijk Museum Breda

Artikel 1: Toepasselijkheid en gebruik

Artikel 1.1
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.stedelijkmuseumbreda.nl en alle andere websites die door of namens stichting Stedelijk Museum Breda gepubliceerd worden. Stedelijk Museum Breda behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de algemene voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden en de bezoekvoorwaarden.

Artikel 1.2
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 1.3
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Stedelijk Museum Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Stedelijk Museum Breda garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

Artikel 1.4
Stedelijk Museum Breda is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Stedelijk Museum Breda gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Stedelijk Museum Breda de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Artikel 1.5
Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Artikel 1.6 
Stedelijk Museum Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Stedelijk Museum Breda behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.

Artikel 1.7 
Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van Stedelijk Museum Breda als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Stedelijk Museum Breda in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Artikel 1.8 
De merken en logo's van Stedelijk Museum Breda zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan. 

Artikel 1.9  Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22, 4811 GH Breda of via info@stedelijkmuseumbreda.nl.

Artikel 1.10
Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden. 

Artikel 2: Privacybeleid

Stedelijk Museum Breda hanteert het volgende privacybeleid. Hierin staat omschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Voor het Stedelijk Museum Breda en alle gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Stedelijk Museum Breda is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Hierna lichten wij specifiek voor het gebruik van de website een en ander toe, onder verwijzing naar het volledige privacybeleid. 

Artikel 2.1  Aanmelding voor informatie of nieuwsbrieven
Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Stedelijk Museum Breda en/of een gelieerde onderneming u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en de door Stedelijk Museum Breda aangeboden diensten en/of producten.

U kunt uw persoonsgegevens desgewenst laten aanpassen of uzelf weer laten uitschrijven wanneer u de informatie van ons niet meer wilt ontvangen. Dat kan door een email te sturen naar marketing@stedelijkmuseumbreda.nl of in een nieuwsbrief de ‘update preferences’ of ‘unsubscribe’  te kiezen.

Artikel 2.2  Het gebruik van cookies
Stedelijk Museum Breda maakt gebruik van cookies op de website www.stedelijkmuseumbreda.nl. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. We geven u graag  een gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies.

Artikel 2.3  Cookiestatement
Stedelijk Museum Breda maakt bij het aanbieden van Diensten en producten via de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maakt.

Artikel 2.4  Soorten cookies 
Cookies die Stedelijk Museum Breda gebruikt zijn te verdelen in twee soorten: 

Functionele cookies Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw wachtwoord in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heeft geplaatst, te onthouden indien u de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden. 

Andersoortige cookies  Daarnaast gebruikt Stedelijk Museum Breda cookies om te kijken of dit uw eerste websitebezoek is buiten de homepage (om het logo te tonen en te laten wegfaden). Ook gebruikt Stedelijk Museum Breda cookies om web statistieken (Google Analytics) bij te houden. Verder maakt we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen. Hiervoor wordt de functionaliteit van Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram ingezet. Stedelijk Museum Breda heeft geen invloed op de cookies die deze organisaties plaatsen.

Artikel 2.5  Cookies blokkeren
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Stedelijk Museum Breda website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Artikel 2.6  Het gebruik van cookies
Na het bezoek aan www.stedelijkmuseumbreda.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stedelijk Museum Breda, te Breda op 1 januari 2017 en bijgesteld op 1 november 2018.