Concept: Stedelijk Museum Breda i.s.m. Nilka Capricorne en Lusette Verboom

Ruimtelijk en grafisch ontwerp: Berry van Gerwen

Tentoonstellingsbouw: Dennis Noest – Noest

Video: Vincent Oudendijk − AudioVisual Productions

Audiotour: Pien Rosmalen − met bijdragen van Rosine Antersijn, Désirée Martis, Hubert Sarmaat en Gilbert Zimmerman

Redactie: Marie Baarspul – Een woord, een beeld

Vertaling: John Edwards

Met dank aan:  courtesy of José Maria Capricorne en bruikleengevers