Particulieren

Wil je bijdragen aan een sterk fundament voor kunst en geschiedenis in Breda? Steun ons dan met een (eenmalige) donatie voor tentoonstellingen, bijzondere projecten en aankopen voor de collectie. 

Doneer je aan Stedelijk Museum Breda, dan komt de schenking volledig ten goede aan het museum. Want we hebben een culturele ANBI-status, dus we betalen geen erf- of schenkbelasting. Ook weet je altijd precies wat er met jouw schenking gebeurt: in ons jaarverslag vermelden we hoe particuliere bijdragen zijn besteed.

Fiscale voordelen
Als je een aantal jaar na elkaar een geldbedrag schenkt, dan is dit onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. In dat geval stellen we voor jou een overeenkomst op. Ook in andere gevallen kun je in aanmerking komen voor belastingaftrek. Vanwege de ANBI-status is die hoger dan bij andere instellingen. 
Op de website van de belastingdienst is onder ‘Schenken en schenkbelasting’ de meest actuele informatie te vinden over de fiscale regelingen. 

Meer informatie
Heb je vragen of wil je de mogelijkheden van een schenking of legaat persoonlijk bespreken?
Neem dan contact op met zakelijk directeur Marilyn Jongenelen via e-mail: marilyn@stedelijkmuseumbreda.nl of telefonisch: 076 529 99 00.

Bankgegevens museum 
Schenkingen kun je overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0141 0656 48 t.n.v. Stichting Stedelijk Museum Breda (KvK-nummer 20135936), met de mededeling ‘schenking’.

Particulieren
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief