Voortgezet speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Stedelijk Museum Breda werkt samen met voorgezet speciaal onderwijs scholen in de stad aan het vso project: ONS NEST. Een jaarlijkse tentoonstelling met werken van leerlingen van diverse scholen rondom een gezamenlijk gekozen thema. Hiermee brengt het museum de creativiteit van leerlingen uit het speciaal onderwijs onder de aandacht, draagt het bij aan hun culturele ontwikkeling en stimuleert het hen om zelf beter naar elkaars werk te kijken en daarover na te denken. Een groep leerlingen is bovendien actief betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling. Niet alleen het werk staat centraal, maar ook het proces van de leerlingen wordt in beeld gebracht.

Nieuwsgierig naar het vso project? Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met de medewerkers van educatie via het telefoonnummer (076) 529 99 00 of via e-mail educatie@stedelijkmuseumbreda.nl

 Kijk hier voor de meest actuele expo