De tentoonstelling in vogelvlucht
Kasteel, stad en land

De start is de indrukwekkende maquette van het Kasteel. Dit markante bouwwerk gaat al bijna 700 jaar mee en is het oudste paleis van de Nassaus in Nederland. Wat maar weinigen weten is dat het hier om een van de eerste renaissancepaleizen buiten Italië gaat. Het heeft veel veranderingen ondergaan. Iedere Nassau heeft er wel iets aan verbouwd, maar het heeft de tijd doorstaan.

Kasteel

In het eerste deel maak je kennis met de familie waar het om draait: de Nassaus. In de portrettengalerij ontmoet je de hoofdpersonen. Op de muur ontrolt zich de familie stamboom. Onbetwist powerkoppel is Hendrik III en Mencia de Mendoza. Hun impact wordt zichtbaar: de voorliefde voor kunst en mooie dingen en hun internationale kunstenaarscontacten vormen de stad. Eyecatcher is de meterslange gedekte tafel. Archeologische vondsten zoals etensresten en kookpotten geven een glimp van de eetcultuur en luxe van de kasteelbewoners. Verderop sta je oog in oog met eeuwenoude handschriften die ooit op het Kasteel te vinden waren. Ook krijg je een impressie van de speciaal aangelegde Italiaanse tuin: Park Valkenberg, de eerste renaissancetuin buiten Italië in Europa.

Stad

In de volgende ruimte draait het om de betekenis van de Nassaus voor Breda. Die impact is groot: hun rijkdom straalt af op de stad. Op de vloer en muren tref je de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649. De Grote Markt, elegante hofhuizen en de markante Grote Kerk met de grafkelders van de Nassaus. Ook kom je meer te weten over de verschillende ambachtslieden en regenten in de stad. Dat de Nassaus eeuwenlang betrokken zijn bij de religieuze instellingen en hoe ze de ontwikkeling van Breda tot bedevaartsoord stimuleren, wordt je hier duidelijk.

Land

De grootste ruimte gaat over het land van Breda. Door de symbolische status als thuisstad van de Nassaus is Breda jarenlang belegerd door de Spanjaarden en de Nassaus. Stap voor stap ontvouwt de loop van de betekenisvolle geschiedenis zich met voorwerpen, kaarten, documenten, schilderijen en de verhalen erachter. Dit resulteert in de Vrede van Münster en het ontstaan van Nederland. En ken je het verhaal van de list met het Turfschip? Hier doen we het uit de doeken.