Over het gebouw

Als muren konden praten, zouden die van Stedelijk Museum Breda bijzondere verhalen vertellen. Bijna 800 jaar geleden start op deze plek het Gasthuis voor reizigers en zieken. Later verandert de functie in Oudemannenhuis en in het midden van de vorige eeuw krijgt het gebouw zijn culturele bestemming.

Vroegste geschiedenis

In 1246 duikt er een eerste vermelding van het Gasthuis op. In dat jaar laat Godfried IV van Schoten, heer van Breda, in zijn testament optekenen dat hij een legaat schenkt aan het ‘hospitale de Breda’, oftewel het Gasthuis. Oorspronkelijk ligt het pand buiten de stadsmuur en aan de weg richting ’s Hertogenbosch. Vandaar de naam Boschstraat. Naast het Gasthuis ligt de Gasthuispoort. Hier komen mensen de stad binnen. Als in 1531 nieuwe vestingwerken aangelegd worden, komt het Gasthuis binnen de vesting te liggen.

Gasthuis

Gasthuizen boden onderdak aan arme reizigers en pelgrims. Ook zieke inwoners van de stad en zelfs pestlijders konden er terecht. Het waren liefdadigheidsinstellingen, gefinancierd door rijke stedelingen. Religieuze organisaties leverden verzorgend personeel. In de loop van de tijd groeit de plek uit tot een indrukwekkend geheel met beijerd (passantenverblijf), kapel en begraafplaats, brouwerij, boerderij en wasserij met bleekveld.
In de 16de eeuw verandert de functie van het Gasthuis. Voortaan kunnen ouderen er tegen betaling terecht voor hun oude dag.

Monumentale gevel

Meestersteenhouwer Laureys Drijffhout realiseert een nieuwe voorgevel. In dienst van Frederik Hendrik (prins van Oranje-Nassau) heeft hij trouwens verschillende bouwprojecten in Breda onder zijn hoede.

Deze voorgevel kun je vandaag de dag nog steeds bewonderen: de zware, massief stenen poort met de twee flankerende figuren die eruitzien als twee oude mannen met hun stokken. In de volksmond heten ze Thijs en Geert.

Van Gasthuis naar Oudemannenhuis

Vanaf 1798 wordt het Gasthuis officieel een Oudemannenhuis, een plek waar mannen boven de 60 hun oude dag konden doorbrengen. Het pand wordt voorzien van een ziekenzaal, slaapzaal en badkamer. Voor conciërge en verplegend personeel is er een speciale woning. 51 mannen kunnen hier terecht.

Na 1900 neemt de overheid geleidelijk de ouderenzorg over. De populariteit van het Oudemannenhuis loopt daardoor terug en in 1953 sluiten de deuren definitief.

Van De Beyerd tot Stedelijk Museum Breda

Het pand krijgt in 1956 een nieuw leven als cultureel centrum ‘De Beyerd’. In 2008 komt op deze locatie het Graphic Design Museum, later Museum Of The Image. Sinds 2017 is Boschstraat 22 het onderkomen van Stedelijk Museum Breda.

In dit markante eeuwenoude gebouw dat volledig aangepast is aan de eisen van de 21ste eeuw ontvangen we je graag voor bijzondere tentoonstellingen en activiteiten. Hier kom je van alles te weten over de geschiedenis van de stad en omgeving en hoe het koningshuis verbonden is met Breda. Ook hedendaagse kunst komt hier aan bod.