• Man met een missie
 • Prins te paard
 • Catharina met rad en zwaard
 • Vorstelijk dubbelportret
 • Waakzame ogen
 • Een ontdekking!
 • Oudste stadsgezicht
 • Een wonderlijk schijfje brood
 • Populair schildersmodel
 • Mijnheer Kaarslicht
 • Buurpraatje
 • Iedereen een Etna
 • Inondations
 • The Sun Does (Not) Move(s)
 • Gestutte Wolk
 • Zonder titel
 • Jongen met rode vrucht
 • (R)oma, een familiegeschiedenis
 • Liggende leeuwinnen
 • Solar 1

(R)oma, een familiegeschiedenis

(R)oma, een familiegeschiedenis

(R)OMA: een (familie)geschiedenis onderzoekt hoe je het verhaal van oma Hajrija Salkanovic en haar familie kunt vertellen en begrijpen. Met een filmische vertelling op vier schermen en verschillende voorwerpen maak je kennis met de levens van oma, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In het eerste deel is de reis van de jonge Salkanovic verbeeld, die net als veel andere Roma-families, door de dreiging van de Tweede Wereldoorlog vlucht uit het toenmalige Joegoslavië. Na een lange tocht met tussentijdse stops komt ze begin jaren ‘70 met haar familie aan in Nederland. In het tweede deel spelen 29 familieleden deze aankomst na, die zorgvuldig is gedocumenteerd in krantenartikelen, vier tv-uitzendingen, Tweede-Kamervragen en gerechtelijke uitspraken. Tot slot kijk je met hen terug op de gevolgen van dit verleden in het heden. Zo wordt de familiegeschiedenis ook een verkenning van (voor)oordelen die samenhangen met vluchten en migratie. Precies het soort onderwerpen die de Academie voor Beeldvorming, die kunst gebruikt om maatschappelijke vragen aan te pakken, aan de kaak wil stellen.

(R)oma, een familiegeschiedenis, Academie voor beeldvorming, (2022)
(gezamenlijke aankoop met Stadsarchief Breda)
Installatie
Inv.nr: SMB000485