Vandaag open vanaf 10:00

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van
Stedelijk Museum Breda

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.Stedelijk Museum Breda.nl en alle andere websites die door of namens de Stichting Het Stedelijk Museum Breda gepubliceerd worden. Het Stedelijk Museum Breda behoudt zich het recht
voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing
zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Stedelijk Museum Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Stedelijk Museum Breda garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
4. Het Stedelijk Museum Breda is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Stedelijk Museum Breda gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Stedelijk Museum Breda de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
6. Het Stedelijk Museum Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Stedelijk Museum Breda behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.
7. Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van het Stedelijk Museum Breda als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Stedelijk Museum Breda in alle gevallen gerechtigd is licenties te
verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
8. De merken en logo's van het Stedelijk Museum Breda zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22, 4811 GH Breda of via info@stedelijkmuseumbreda.nl.
10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.


Privacybeleid

11. Voor het Stedelijk Museum Breda en alle gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Stedelijk Museum Breda is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
12. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Stedelijk Museum Breda (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het Stedelijk Museum Breda aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt
op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Stedelijk Museum Breda meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar
marketing@Stedelijk Museum Breda.nl of door u af te melden via de link in onze e-mail nieuwsbrieven. Het Stedelijk Museum Breda geeft uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het Stedelijk Museum Breda derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webwinkel. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden
en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Stedelijk Museum Breda dat doet.
13. Het Stedelijk Museum Breda verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Indien u een gebruikersaccount aanmaakt, een abonnement op een e-mail nieuwsbrief heeft of een e-ticket koopt geeft u het Stedelijk Museum Breda een of meer van uw navolgende (persoons)gegevens: persoonsgegevens: geslacht, voornaam, achternaam, e-mail adres, adres, land, telefoonnummer.
Overige gegevens die opgenomen worden zijn: e-mail nieuwsbrief abonnement, museumbezoek, e-tickets. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar.

Het gebruik van cookies


Stedelijk Museum Breda maakt gebruik van cookies op de website Stedelijk Museum Breda.nl.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. Door de nieuwe wetgeving geven we nu een nog gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies.

Cookie statement


Stedelijk Museum Breda maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maakt.
Soorten cookies
Cookies die het Stedelijk Museum Breda gebruikt zijn te verdelen in twee soorten:

Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw wachtwoord in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heeft geplaatst, te onthouden indien u de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden.

Andersoortige cookies
Daarnaast gebruikt het Stedelijk Museum Breda cookies om te kijken of dit uw eerste websitebezoek is buiten de homepage (om het logo te tonen en te laten wegfaden). Ook gebruikt het Stedelijk Museum Breda cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Verder maakt we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram ingezet. Stedelijk Museum Breda heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.


Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Stedelijk Museum Breda website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.


Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan Stedelijk Museum Breda.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.