Primair onderwijs

Voor het basisonderwijs hebben we vier programma's:
- Breda, bekijk 't (groep 7 - 8)
- Blind date met een kunstwerk (groep 5 - 6)
- De Nassauwandeling (groep 7 - 8)
- Beeldlezen (groep 7 - 8)

Primair onderwijs
 • Breda bekijk ’t (groep 7 - 8)

  Breda kent een uitgebreide en kleurrijke geschiedenis, met verhalen die de stad hebben gevormd tot hoe het nu is. Verschillende objecten uit de tentoonstelling De Collectie geven een kijkje in het verhaal van Breda.

  In het programma Breda, bekijk ’t onderzoeken de leerlingen aan de hand van een thema verschillende (kunst)objecten. Met kijk-, denk- en doe- vragen en opdrachten leren ze de kunst en het verhaal van Breda kennen. Hierdoor krijgen de leerlingen een kijkje in de geschiedenis en worden ze uitgedaagd om kritisch te kijken naar beelden en kunst van vroeger en nu.

  Leerdoelen

  Leerlingen:

  • leren over cultureel erfgoed in Breda;
  • worden zich bewust van de waarde en context van erfgoed;
  • leren over het verhaal van Breda;
  • maken kennis met en leren over de kunstwerken van Breda;
  • maken kennis met verschillende vormen van kunst;
  • leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van kunstwerken;
  • leren invulling te geven aan de betekenis van kunstwerken en hierop te reflecteren;
  • leren over de identiteit van de stad;
  • leren over hun eigen identiteit;
  • leren over beeldtaal vroeger en nu;
  • leren hun onderzoek te vertalen naar een verhaal en dat te presenteren.

  Duur

  • Voorbereidende les 'De Digitale scheurkalender': ongeveer zes keer 15 minuten (achter elkaar of verspreid over twee of meerdere momenten).
  • Museumbezoek: 75 minuten.

  Downloads
  Download hier de handleiding voor leerkrachten (pdf)
  Download het Bredaas Verhaal (pdf)

  Meer informatie over educatieprojecten voor PO
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer (076) 529 99 05 of via de mail email.

 • Blind date met een kunstwerk (groep 5- 6)

  In Stedelijk Museum Breda zijn een aantal kunstwerken die het helemaal zat zijn. Ze hebben genoeg van snelle blikken en mensen die alleen titelkaartjes lezen. Ze willen een eerlijke kans om te kijken of het klikt tussen hen en de bezoeker. Ze willen op blinde date.

  In het programma Blind date met een kunstwerk maken leerlingen via een blind date kennis met kunstwerken en hun makers. Door deze ontmoeting worden leerlingen gestimuleerd om te kijken en te praten over beeldaspecten, over de betekenis én over hun eigen associaties bij het werk. Ondertussen ontdekken leerlingen bekende Bredase kunstenaars en leren ze over verschillende kunststromingen. Dan is er natuurlijk altijd op het einde van een blind date de vraag: Klikt het? Is er sprake van (ontluikende) liefde of loopt het kunstwerk een blauwtje?

  Leerdoelen
  Leerlingen:

  • maken kennis met kunstwerken en kunstenaars uit Breda en met verschillende vormen van (beeldende) kunst;
  • maken kennis met verschillende beeldaspecten;
  • leren hun onderzoek te vertalen naar een verhaal en dat te presenteren voor een groep;
  • leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van een kunstwerk;
  • leren hun mening te onderbouwen met argumenten;
  • maken kennis met het filosofisch gesprek door middel van kunstfilosofie;
  • kunnen het eigen werk bespreken in relatie tot de kunstwerken in het museum;
  • kunnen op een respectvolle manier luisteren naar de meningen van hun klasgenoten.

  Duur

  • Voorbereidende les: 45 minuten 
  • Museumbezoek: 75 minuten.

  Downloads

  Download hier de handleiding voor leerkrachten (pdf)

  Meer informatie over educatieprojecten voor PO 
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer (076) 529 99 05 of via de mail email.

 • Beeldlezen (groep 7 - 8)

  We worden dagelijks overspoeld met beelden. Dat komt doordat we leven in een maatschappij waarin techniek en media heel belangrijk zijn. De overdracht van informatie en verhalen wordt daardoor steeds visueler. En beeldtaal speelt daardoor een steeds grotere rol. 

  In het programma Beeldlezen leren leerlingen vaardigheden om actief en kritisch beelden te lezen. Met een kijkkaart gaan de leerlingen zelf een beeld onderzoeken.

  Leerdoelen
  Leerlingen: 

  • leren beeld te onderzoeken; 
  • gaan kritisch kijken naar beeld en besteden aandacht aan vorm, functie en inhoud van beeld; 
  • leren hun mening over beelden te beargumenteren en betekenis hieraan te geven; 
  • leren beelden in een bredere context te plaatsen in relatie tot zichzelf, de eigen omgeving en de maatschappij.

  Duur

  • Museumbezoek: 90 minuten.
  • Verwerkingsles in de klas: 30 to 45 minuten.

  Downloads
  Download hier de handleiding voor leerkrachten (pdf)

  Meer informatie over educatieprojecten voor primair PO
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer (076) 529 99 05 of via de mail email.

 • De Nassauwandeling (groep 7 - 8)

  Het is het jaar 1567. Willem van Oranje - Nassau wordt vervolgd vanwege zijn verzet tegen de Spaanse koning Filips II. Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje - Nassau, is door Filips II ontvoerd en wordt gevangen gehouden aan het Spaanse hof. Help jij om de verborgen locatie van Filips Willem te ontcijferen?
  In het programma De Nassauwandeling gaan de leerlingen op speurtocht in de binnenstad van Breda, op zoek naar aanwijzingen. Onderweg leren ze meer over de familie Nassau in Breda.

  Leerdoelen
  Leerlingen:

  • maken kennis met de familie Nassau in Breda;
  • krijgen inhoudelijke informatie over de leden van de familie Van Oranje - Nassau die in Breda hebben gewoond;
  • leren over de cultuur van verschillende periodes in de geschiedenis van Breda;
  • leren over belangrijke historische gebeurtenissen uit de Bredase en Nederlandse geschiedenis;
  • leren over de identiteit van de stad;
  • leren zich te oriënteren met een kaart;
  • maken kennis met verschillende vormen van kunst;
  • krijgen begrip voor de totstandkoming en de context van het erfgoed in Breda en krijgen er waardering voor;
  • leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van kunstwerken en erfgoed;
  • leren invulling te geven aan de betekenis van erfgoed en hierover te reflecteren.

  Duur

  • Voorbereidende les Overmeester Breda: 30 tot 60 minuten 
  • Museumbezoek en stadswandeling: 120 minuten.
  • Verwerkingsles: 60 tot 120 minuten.

  Downloads
  Download hier de handleiding voor leerkrachten (pdf)

  Overmeester Breda kun je downloaden via de onderstaande links of als bordspel lenen bij Stedelijk Museum Breda.
  Download Overmeester Breda (ZIP)

  Meer informatie over educatieprojecten voor PO
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer (076) 529 99 05 of via de mail email

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief