Op dit moment is het museum gesloten. Dat heeft alles te maken met de renovatie van de vloeren en de herinrichting van de zalen. Lees er alles over »

VriendenLoterij verrast Stedelijk Museum Breda met cheque 400.000 euro

18 februari 2022
VriendenLoterij verrast Stedelijk Museum Breda met cheque 400.000 euro

Mooi nieuws voor ons museum! De VriendenLoterij verraste de museumdirectie donderdagmiddag met een cheque van 400.000 euro. Het museum gaat de bijdrage gebruiken om een serie tentoonstellingen over Breda en de Nassaus te realiseren. De reeks wordt met diverse erfgoedlocaties in de stad verbonden en dient als startpunt voor een uitgebreid stadsprogramma.

Dorine Manson, managing director van de VriendenLoterij: “Het Stedelijk Museum Breda maakt via het verhaal van de Nassaus, dat ook buiten de muren van het museum leeft, een verbinding tussen de bijzondere locaties in de stad en tentoonstellingen uit het museum zelf. Een culturele verbinding die wij met de VriendenLoterij graag ondersteunen.”

Dingeman Kuilman, directeur Stedelijk Museum Breda: “We danken de VriendenLoterij voor het vertrouwen in onze plannen. Deze bijdrage helpt ons om het spectaculaire verhaal over het ontstaan van ons koningshuis en Nederland te vertellen aan een breed en divers publiek. We kunnen hiermee ook een stevige basis leggen voor samenwerking met partners uit de stad en de provincie.”

De Nassaus en Breda
Breda is al eeuwenlang verbonden met de Nederlandse tak van de adellijke familie Nassau. Het verhaal van de Nassaus van Breda vertelt over het begin van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van het Nederlandse koningshuis. Het is een verhaal over de overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance. Architectuur en kunst krijgen een andere, spectaculaire gedaante. Rondom de Nassaus en Breda ontstaat een Europees netwerk van invloedrijke kunstenaars, wetenschappers en denkers. Het is ook een verhaal met een moraal. Uit de nieuwe ideeën over de mens als individu ontstaan de Reformatie en - veel later - mensenrechten en democratie.

De tentoonstelling versterkt de positie van Breda als culturele en creatieve stad in regionaal, landelijk en internationaal verband. Het meerjarige programma in Stedelijk Museum Breda rondom de Nassaus en Breda is te zien van 2023 tot en met 2027. Het bijbehorende stadsprogramma is een initiatief van Breda Marketing en Stedelijk Museum Breda.

Bijna 134 miljoen euro voor culturele partners en goede doelen
De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst
en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2021 opgeteld een bedrag van
bijna € 134 miljoen schenken aan 57 culturele partners en bijna 3500 goede doelen.


Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief