Right now, the museum is closed. This has everything to do with the renovation of the floors and the redesign of the rooms. Read all about it »

AIR De Missie 2021: Brabantse kunstenaars nemen intrek in residentie Park Zuiderhout

01 april 2021
AIR De Missie 2021: Brabantse kunstenaars nemen intrek in residentie Park Zuiderhout

In 2020 startte Park Zuiderhout met een artist-in-residence programma waarbij jaarlijks drie kunstenaars drie maanden wonen en werken op locatie. De locatie, het bijna honderdjarige Missiehuis Park Zuiderhout in Teteringen (Gemeente Breda), kent een rijke historie en bevind zich op een inspirerende plek omgeven door bos. Wat eens een grootseminarie was, is nu levendige plek voor kwetsbare ouderen waar het leven gevierd wordt. Dit project is in samenwerking met Stedelijk Museum Breda tot stand gekomen, en de resultaten worden jaarlijks in Projectruimte NEXT getoond.

AIR De Missie 
AIR De Missie geeft kunstenaars van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van religie, zingeving en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken, in het bijzonder in relatie tot ouderen. Doel van het project is om bij te dragen aan een verrijking van de leefomgeving van de bewoners van Park Zuiderhout. Door interactie tussen de bewoners en de kunstenaars en verrassende ontmoetingen te laten plaatsvinden. 

Van december 2020 tot februari 2021 was kunstenaar Ronald van der Meijs bij Park Zuiderhout te gast, momenteel is kunstenaarsduo Danielle Lemaire en Jan van den Dobbelsteen aan haar werkperiode bezig. Voor de derde werkperiode, van 1 oktober tot en met 31 december 2021, doet AIR De Missie nu een open call. Gedurende deze periode wordt er gewerkt en gelogeerd in het oude Missiehuis. De kunstenaar, die zijn of haar intrek mag nemen in het missiehuis, wordt via een hiervoor aangestelde commissie geselecteerd. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Park Zuiderhout.

Samenwerking Stedelijk Museum Breda en AIR De Missie
Voor de deelnemende kunstenaars vinden er tijdens het verblijf in de residentie twee expositiemomenten plaats. Direct na de werkperiode wordt een passende presentatie op Park Zuiderhout georganiseerd, jaarlijks vindt er een groepstentoonstelling plaats in projectruimte NEXT van Stedelijk Museum Breda. Tijdens de tentoonstelling in Stedelijk Museum Breda wordt gereflecteerd op de thematiek van de projecten en wordt een relatie gelegd met de collectie cultureel erfgoed van het museum. De eerste tentoonstelling uit deze reeks staat gepland in januari 2022.   

De thema’s zingeving, spiritualiteit en het zorgen voor elkaar komen ook terug in zowel de collectie van Stedelijk Museum Breda als in de historie van het pand waarin het museum is gehuisvest. Religieuze relieken, devotionalia en andere religieuze voorwerpen vormen een belangrijk onderdeel  van de collectie van het museum. Denk hierbij in het bijzonder aan de collecties van Stichting Bisschoppelijk Museum en Stichting Hamers IJsebrand die het museum beheert. Het zorgen voor elkaar komt onder andere terug in de collecties van Stichting ’t Armkinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken, wat bestaat uit objecten die een beeld geven van Bredase weeshuizen in de zeventiende eeuw.

Daarnaast fungeerde de oudbouw van het museum vanaf de dertiende eeuw als plek waar oude mannen, daklozen, zieken en passanten kwamen om te slapen en eten. In de zestiende en zeventiende eeuw werden er pestlijders ondergebracht, daarna is het een tijd lang een ‘dolhuis’ voor geesteszieken. Uiteindelijk wordt het Oudemannenhuis tot 1954 weer bevolkt door oude mannen. In de levendige en deftige Boschstraat stonden de bewoners pratend en rokend tegen het hek geleund. In Park Zuiderhout wonen bewoners die zich deze setting nog goed kunnen herinneren. 

Stay informed through our newsletter