Nu geopend tot 17:00
Event

Presentatie Indisch Museum & concert Eduard Sebastian

uur - uur

Presentatie Indisch Museum & concert Eduard Sebastian

Zondag 23 december 2018, 11.00 uur - 13.00 uur

Tijdens het festival Indische winter presenteert Magda Wallenburg, voorzitter van Stichting Arjati, in het auditorium van het het museum in vogelvlucht het Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku, in Breda. Zij gaat daarbij in op de functie van het Indisch Museum als immaterieel erfgoed museum en de meerwaarde van dit Indisch Museum voor diverse generaties wanneer het gaat om (h)erkenning, het ontdekken van en/of de zoektocht naar identiteit.

Aansluitend hierop geven enkele leden van het Sebastian Ensemble een concert met liederen uit de productie “Engelen”. Sebastian weeft zijn karakteristieke melodieën door de verschillende muziekstromingen heen, zonder ooit tot standaarduitingen van muziekstijlen te vervallen. Zijn Indisch verleden, roots en achtergrond schemert er evenwel altijd door heen. Woorden en melodie worden samen liederen, muziek-of klankgedichten, ieder met zijn eigen identiteit.

Foto: Eduard Sebastian